Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Η Baked δημιουργεί ιστοσελίδα για τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου!


Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, και αποτελείται από γυναίκες που στοχεύουν στην οργανωμένη υλοποίηση δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας. Βασική αποστολή του Συνδέσμου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού στην κοινωνία.  

Η Baked ανέλαβε να φέρει εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο, τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Συνδέσμου, μέσα από την οποία οι γυναίκες, τα παιδιά ή οι κοντινοί άνθρωποι εκείνων που βιώνουν μορφές κακοποίησης θα μπορούν να ενημερώνονται, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να ζητούν βοήθεια σε δυσχερείς και επείγουσες καταστάσεις. Η καινούρια ιστοσελίδα έχει δομηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και ταυτόχρονα, να προστατεύει τον επισκέπτη της σελίδας με την παροχή άμεσης διαφυγής με ένα "κλικ". Επίσης, οι εν δυνάμει εθελοντές μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τον Σύνδεσμο μέσω μιας ειδικής φόρμας. Συνεπώς, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αμεσότητα και τη λειτουργικότητα του Website, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!

Για μια πληρέστερη εικόνα της ιστοσελίδας επισκεφτείτε το  https://kakopoiisi.gr/